was successfully added to your cart.

Manual in Dutch

By | Uncategorized

Manuals in Dutch on how to install and use MetaMask and MyEtherwallet.

For our Dutch investors who are new in the world of crypto currency, we have made a manual on which tools and programs to install and how to use them.

The English version will follow soon.

Meet the team #1 – Wilco Bakker

By | Uncategorized

Wilco Bakker (21) is Blockchain Developer bij Retailcoins. Hij is de eerste van het Retailcoins-team die wordt voorgesteld in de rubriek Meet the team. In deze rubriek maakt u aan de hand van een aantal korte vragen kennis met de hardwerkende kern van Retailcoins.

Goede reis gehad? Kom je met de auto naar kantoor? 
‘’Nee, met de trein. Ik moet vanuit Sliedrecht komen, bij Dordrecht. Gelukkig zit ons kantoor zo’n beetje naast het station.’’

Wat doe je in de trein?
‘’Programmeren, of een beetje casual muziek luisteren, en soms allebei tegelijk.’’

Wat voor muziek luister je dan?
‘’Op dit moment luister ik veel Folk. First Aid Kit, Mumford & Sons, dat soort artiesten. Mumford & Sons heb ik laatst voor de tweede keer live gezien, dat vind ik nou echt genieten.’’

En als je aan het programmeren bent in de trein, ben je dan al voor Retailcoins bezig?
‘’Dan ben ik bezig met Ethereum Smart Contract development, dus wel in het belang van Retailcoins ja.’’

 Hoe ben je bij Retailcoins beland?
‘’Vorig jaar heb ik mijn diploma gehaald in applicatieontwikkeling. Ik was op zoek naar een uitdagende functie, en kwam via-via in contact met Hugo Leijtens, de Founder van Retailcoins.’’

En klikte dat meteen?
‘’Ja, eigenlijk wel. Na een introductiegesprek kon ik vrij snel aan de slag. (lachend) Hugo zag me wel zitten als Blockchain Developer.’’

 

Bevalt het developpen bij Retailcoins?
‘’Ik werk met leuke collega’s aan een onwijs gaaf project. Ik krijg de kans razendsnels mijn skills te ontwikkelen en te verbreden, wat wil je dan nog meer? Oké goed, ik zit weleens als enige echte ‘nerd’ op kantoor, hier in Tilburg. Als ik dan ergens tegenaan loop, kan het lastig zijn dat ik dit niet in real life aan iemand kan voorleggen, maar (lacht geruststellend) met behulp van het internet kom ik er wel uit.

Wat maakt jou een goede Blockchain Developer?
‘’Ik snap het. Ik ga pas ergens aan werken als ik 100% begrijp waar ik mee bezig ben. En ik ben best goed in dingen begrijpen - al zeg ik het zelf natuurlijk.’’

En als je vanavond thuis bent? Ben je dan nog steeds aan het programmeren? 
‘’Dat zou zo maar eens kunnen. Maar ik maak ook wel tijd voor andere hobby’s hoor, een goede balans is belangrijk.’’ 

Wat voor hobby’s?
‘’Socializen, uitgaan met vrienden, twee keer in de week naar de sportschool. En ik game graag. Dat is voor mij absolute ontspanning.’’

En tot slot: wie is je grootste voorbeeld?
(na een lange stilte)
‘’Ik ben niet zo’n fanboy. Ik ben van mening dat je van iedereen wel iets kan leren. Misschien dat ik daarom geen echte 'voorbeelden' heb.’’
door Aron Groot

Spaarzegels vs. Retailcoins

By | Uncategorized

door Chelsea Wong, fiscalist

De boekhoudkundige kant van het project. Retailcoins zegt de omzet van winkeliers te verhogen, maar hoe gebeurt dat dan precies? In deze blogpost zal fiscaliste Chelsea Wong beschrijven wat het boekhoudkundige verschil is tussen het verstrekken van Retailcoins en normale spaarzegels. Zo zal blijken hoe de omzetverhoging op boekhoudkundig niveau bewezen wordt.

De spaarzegel

Een winkelier (retailer) een spaarzegel verstrekt aan een klant, nadat deze een bepaald bedrag heeft uitgegeven. Als de klant een bepaald aantal spaarzegels bij elkaar heeft gespaard, is de winkelier verplicht de klant te ‘belonen’ met een product. Boekhoudkundig gezien is dit een vooruitbetaling op de levering van een product. De spaarzegels hebben dus een waarde. De verstrekte spaarzegels behoren (nog) niet tot de belaste omzet.

Bij verkoop van een product t.w.v € 100 en een spaarzegel t.w.v 2,5% van de verkoopprijs is de boeking als volgt:

Bij de rekening ‘spaarzegels in omloop’ staat het precieze bedrag aan spaarzegels dat bij de consument in omloop is. Dit is enkel een balansmutatie en geen opbrengst (dus geen winst of verlies).

Indien de vergeven spaarzegel wordt ingeleverd in ruil voor een product is de boeking als volgt:

Retailcoins (in plaats van spaarzegel)

De boeking voor Retailcoins verloopt nagenoeg hetzelfde als de spaarzegel. Er zijn echter twee cruciale verschillen.

  1. Bij verkoop van een product t.w.v € 100 krijgt de consument Retailcoins van Digital Retail Foundation (dit is niet afkomstig uit de kas van de winkelier). Derhalve heeft de winkelier geen schuld in omloop. De opbrengst bedraagt direct € 100 (i.p.v € 97,50)

      2.  De ingewisselde Retailcoins kunnen op de beurs worden verkocht tegen de koerswaarde. Er worden nieuwe opbrengsten gegenereerd, in waarde afhankelijk van de koerswaarde. Op de Retailcoins kan dus ook geen verlies gemaakt worden.

Indien de Retailcoins op de beurs worden verkocht voor € 2,50 (i.e. verkoopwaarde product), dan genereert de winkelier extra omzet, waardoor de totale opbrengst € 102,50 bedraagt:

Conclusie

– De totale opbrengsten bij het gebruik van normale spaarzegels bedraagt € 100.

– De totale opbrengsten bij het gebruik van Retailcoins is minimaal € 100 met daarboven op een bonus die in waarde afhankelijk is van de koerswaarde van de Retailcoin.

Retailcoins is de investering dus dubbel en dwars waard!

Bitcoins en belastingen

By | Uncategorized

door Chelsea Wong, fiscalist

 

‘In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes’

Hoewel Bitcoins en andere cryptocurrencies nog veel geheimen voor ons hebben, houdt de belastingdienst ze nauwlettend in de gaten. U bent namelijk verplicht cryptocurrencies (in een digitale portemonnee) in euro’s op te geven middels het belastingaangifteformulier. Als u dat niet doet, kunnen deze digitale munten gezien worden als zwart geld. Voor veel mensen is het onduidelijk hoe de belastingdienst hiermee omgaat bij de belastingaangifte. In deze blogpost zal ik helder uitleggen hoe cryptocurrencies en belasting werken.

 

Box 3. Inkomen uit sparen en beleggen (vermogensbelasting)

Cryptocurrencies die behoren tot bezittingen uit box 3 dienen ieder jaar in euro’s te worden opgegeven als inkomen uit sparen en beleggen.[1] De peildatum voor de waarde van de crypto’s wordt exact gesteld op het begin van het belastingjaar om nul uur nul.[2] Voor de aangifte 2017 geef je dus de waarde op 1 januari 2017 om 0:00.00 uur op. In 2017 bedraagt het heffingsvrije vermogen € 25.000 (of € 50.000 voor fiscale partners).[3] Voor het bedrag boven het heffingsvrije vermogen wordt, afhankelijk van de vermogensomvang, effectief 0,87% tot 1,65% belasting over geheven. Er wordt enkel vermogensbelasting geheven over het vermogen in crypto’s. Winst als gevolg van een koersstijging wordt niet afzonderlijk belast omdat het gezien wordt als vermogensgroei.

 

Box 1. Winst uit onderneming of Resultaat uit overige werkzaamheden (bron van inkomen)

In beginsel worden cryptocurrencies tot box 3 vermogen gerekend, tenzij je er actief in handelt en daar professioneel veel tijd en/of energie in steekt. Hierbij is de cruciale vraag of het handelen (en/of ‘minen’) normaal vermogensbeheer te boven gaat. Als dat zo is, dan wordt de winst in box 1 belast als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ of als ‘winst uit onderneming’. Dit is fiscaal minder aantrekkelijk omdat het progressieve tarief in box 1 kan oplopen tot 52%.

Om te bepalen tot welke box de cryptocurrencies moeten worden gerekend, wordt er in principe getoetst aan 3 criteria: deelname aan het economische verkeer, beoogd voordeel en het gegeven dat dit voordeel redelijkerwijs te verwachten moet zijn. Als dit gebeurt in het kader van bijverdienste, dan kan dit door de belastingdienst gezien worden als ‘overige werkzaamheden’. Als dit gebeurt vanuit een zakelijk perspectief dan zullen de opbrengsten waarschijnlijk worden aangemerkt als ‘winst uit onderneming’.

Het is vooraf niet goed te zeggen of er nu sprake is van box 3 (vermogen) of van box 1 (inkomsten, arbeid/winst). Het blijft vooralsnog een grijs gebied waarbij de individuele feiten de doorslag zullen moeten geven.

 

Omzetbelasting (BTW)

Er hoeft geen BTW te worden betaald over het inkopen en verkopen van crypto’s in Europa. Het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat crypto’s betaalmiddelen zijn en dus niet belast worden met BTW.[4] Dit geldt ook wanneer je crypto’s verhandelt alsof het een goed is. Dit betekent dat er geen administratieve verplichtingen zijn voor de BTW. Derhalve hoeven er ook geen facturen te worden uitgereikt.

Disclaimer: wij zijn geen belastingadviseurs, voor specifiek advies rondom belastingen kunt u het best terecht bij een belastingadviseur.

 


[1]https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_bezittingen/overige_bezittingen/

[2] Art. 5.2 Lid 1 Wet inkomstenbelasting 2001

[3] Art. 5.5 Wet inkomstenbelasting 2001

[4]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170305&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=604646

Cold Wallet aanmaken

By | Uncategorized

Een Cold Wallet opzetten

In de vorige blogposts hebben we uitgelegd wat een wallet nou eigenlijk is, dat er verschillende soorten zijn, en hoe je een ‘hot wallet’ opzet. In deze post gaan we uiteenzetten hoe je de tegenhanger van de hot wallet, een ‘cold wallet’ opzet.

Investeren in een Hardware Wallet

Er zijn verschillende manieren om een cold wallet op te zetten. De veiligste optie voor de investeerder die meer dan een paar tientjes wil investeren: een hardware wallet kopen. 

Een hardware wallet is een klein apparaatje dat uw private key zodanig beveiligt dat deze nooit in aanraking komt met het internet. Met een hardware wallet bent u optimaal beschermd tegen phishers en hackers. De drie hardware wallets die wij aanraden zijn de Trezor, de Ledger, en de Keepkey.

 

Belangrijk: koop nooit een hardware wallet tweedehands! Tweedehands wallets kunnen voorgeprogrammeerd zijn om uw private key te achterhalen.

Verschillende wallets kennen verschillende handleidingen (in de toekomst meer over het hoe & wat van specifieke wallets!). Het basisprincipe blijft echter bij elke wallet hetzelfde. Om u daar alvast een beetje een idee van te geven, een filmpje over het opzetten van de Ledger Nano S.

Hot Wallet aanmaken

By | Uncategorized

Twee soorten wallets

Nu we een helder beeld hebben van wat een wallet nou eigenlijk is, kunnen we er een gaan aanmaken. We onderscheiden twee soorten wallets: cold wallets én hot wallets. Het verschil tussenbeide is simpel uit te leggen. Cold wallets komen nooit in aanraking met het internet, hot wallets doen dat wel.

  • Een cold wallet is een veilige opslagplaats voor cryptocoins, uw private key blijft buiten bereik van hackers en phishers. Een cold wallet is echter niet geschikt om snel en efficiënt transacties te doen. Daar is de internetverbinding en software voor nodig die hot wallets bieden.
  • Hot wallets worden aangemaakt op met het internet verbonden platforms. De private key van uw hot wallet vertrouwt u dus toe aan zo’n platform, dat zijn eigen veiligheidsmaatregelen treft. Via dit platform kunt u makkelijk transacties doen naar andere wallets. Bovendien bieden de meeste platforms de optie om euro’s in te wisselen voor bepaalde cryptocoins.

Omdat cold (veilig als een geldkluis) en hot (snel & praktisch als een portemonnee) elkaar aanvullen, hebben de meeste investeerders beide soorten wallets.

Een Hot Wallet aanmaken

Hierbij gaan we de hulp inschakelen van een extern platform. U kunt uw eigen onderzoek doen, want de keuze is op dit moment behoorlijk. Wij kiezen echter voor www.coinbase.com, volgens ons op dit moment het meest gebruiksvriendelijke en ‘trusted’ platform. Dit is hoe je een wallet aanmaakt op Coinbase.

Een Coinbase Wallet aanmaken

Maak een account aan. U zult uw account moeten verifiëren via een geldig email-adres en een code die u naar een mobiel telefoonnummer moet laten sturen.

Nu moet er een identificatieprocedure plaatsvinden. Een foto van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs is voldoende. Klik op ‘verify your identity’ en volg de stappen op Coinbase.

Het kan enkele uren tot dagen duren voordat uw identiteit geverifieerd is.

Als uw identiteit geverifieerd is, kunt u euro’s gaan toevoegen aan uw account. U kunt dit het makkelijkst doen via internetbankieren. Zorg dat u de gegevens van Coinbase juist invoert, en druk op ‘I’ve sent the funds’ als u het gewenste bedrag heeft overgemaakt.

Ook nu kan het weer enkele uren tot dagen duren voordat de transactie geaccepteerd is en het geld wordt bijgeschreven.

Wat is een Crypto Wallet?

By | Nederlands | 2 Comments

Als u cryptocurrencies wilt ontvangen, versturen, of opslaan, heeft u een ‘wallet’ nodig. In deze post wordt uitgelegd wat een crypto-wallet nou eigenlijk is.

Wat is een cryptocurrency-wallet?

Een crypto(currency)-wallet is een digitale ‘portemonnee’ die u kunt gebruiken om verschillende cryptomunten te ontvangen, te versturen, en op te slaan. Deze wallet bewaart uw geld echter niet zoals een échte portemonnee dat doet. Een crypto-wallet slaat enkel uw ‘public keys’ en ‘private keys’ op, want die zijn essentieel in de communicatie met de blockchain.

Wat zijn public en private keys?

Denk aan een snoepautomaat. Iedereen kan er zijn geld inwerpen, maar alleen de eigenaar kan het geld uit de automaat halen, want alleen hij heeft de sleutel. In dit voorbeeld is de snoepautomaat de ‘public key’, een reeks tekens die anderen gebruiken om cryptomunten naar u te sturen. U bent de eigenaar van de automaat, en u heeft uw eigen sleutel, de private key.

Dankzij deze private key kunt u met het geld, de cryptocoins, doen en laten wat u wilt. De public key bestaat dus uit een reeks tekens waar iedereen coins naartoe kan sturen. De private key bestaat eveneens uit een reeks tekens, die ú gebruikt om coins naar anderen te sturen. Uw private key dient u te allen tijde voor uzelf te bewaren, dit is uw crypto-pincode!

Waarom moet ik dit weten?

Omdat er – met deze informatie in het achterhoofd – verschillende manieren zijn om een wallet op te zetten. Om de risico’s en verantwoordelijkheden van verschillende wallets te begrijpen, is het dus belangrijk de achterliggende principes te begrijpen. In de volgende post meer over het opzetten van een wallet!

naar: https://blockgeeks.com/guides/paper-wallet-guide/